Meni

Reference / Stanovanjski objekti / VEČSTANOVANJSKI OBJEKT JESENKOVA

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT JESENKOVA

Objekt je bil zgrajen leta 1942 kot stanovanjsko poslovni ter kasneje od le.1983 uporabljan kot pisarniški. 

Predmet projekta je bila sprememba namembnosti, statična sanacija in rekonstrukcija z vgradnjo dvigala obstoječega objekta iz leta 1944 na naslovu Jesenkova 3 v Ljubljani, ki je spomeniško zaščiten– Ilirski bloki. Prvotno stanovanjski objekt je bil kasneje spremenjen v poslovni objekt ter se je kot tak obdržal do danes.

Z novimi posegi se je obstoječe pisarniške prostore preuredilo v sodobna manjša stanovanja, ki so lahko namenjena mladim iskalcem stanovanj.

Celoten objekt je bil s posegom celovito statično saniran, v objektu se je nato uredilo 21 manjših stanovanjskih enot ter vgradilo osebno dvigalo. Vsi posegi v zunanjost na ulični strani so se izvajali skladno z navodili ZVKDS. Na atrijski strani smo predvideli nove montažne bakone, ki so bili na licu mesta sidrani v obstoječo konstrukcijo, nosilnost pa je bila preverjena v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo v Mariboru. Vsi skupni prostori v notranjosti objekta so bili preurejeni po načelu ohranjanja kvalitetnih elementov iz preteklih obdobij. Tako se je v celoti ohranilo vse nepoškodovane tlake iz terazza, vhodna vrata na ulični fasadi ter stopniščne ograje

Etažnost objekta K+P+3+Po.

Leto projekta: 2020

Leto izvedbe: 2021

faze projekta: IDP-DGD-PZI-gradbeni nadzor

Arhitektura in vodenje projekta, gradbeni nadzor: Romana Pleteršek Bajrić, Arhiforma d.o.o.

Arhitektura: Vesna Aleksić

Gradbene konstrukcije: Sonja Terčič, Arhiforma d.o.o.

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve