Meni

Reference / Poslovni objekti / Poslovni objekt Cestel

Poslovni objekt Cestel

OBJEKT: Poslovni objekt
TIP GRADNJE: nizkoenergijski objekt, Ytong
LOKACIJA: IOC Trzin
NAROČNIK: Cestel d.o.o.

Leto projekta:2015-2017
LETO IZVEDBE: 2017-2018

OGREVANA POVRŠINA: 800 m2

 

Arhitektura: Arhiforma d.o.o., Romana Pleteršek u.d.i.a.

Elektroinštalacije: Pro-elekt d.o.o.

Strojne inštalacije: Klimaterm projekt d.o.o.

Statika: Ervin Burnazović, u.d.i.g.

Poseg se bo izvajal na obstoječem stanovanjsko - poslovnem objektu, zgrajenem leta 1988. Prvotna ideja je zajemala le energetsko sanacijo ter spremembo mansarde v polno etažo. Po tehtnem premisleku smotrnosti takega posega se je investitor odločil raje za skoraj popolno rušitev   in nadzidavo dveh polnih etaž nad pritličjem ter pohodne zelene terase. V objektu se uredi nov ogrevalni sistem, objekt pa bo ogrevan s plinom. Nova konstrukcija bo armiranobetonki skelet s polnili iz Ytonga. Orientacija, steklene površine, materiali in sestave sten pa so predvideni na način, da bo letna potrebna toplota na enoto uporabne površine 31% nižja od mejne vrednosti.

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: Sloway spletne rešitve