Meni

Reference  / Ostale reference

Izdelavo projektne dokumentacije so nam med drugimi zaupali tudi naslednji naročniki:

ZAG, izdelava projektne dokumentacije PZI, PID za požarni laboratorij Gameljne

Zdravstveni dom Ivančna Gorica, izdelava projektne dokumentacije PZI, PID za ginekološko ambulanto

Veterinarska klinika Barje, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za veterinarsko ambulanto v Brezovici

H&M HENNES & MAURITZ WIEN, izdelava projektne dokumentacije PZI, PID za prenovo trgovine H&M Citypark Ljubljana

AMS - izdelava projektne dokumentacije PZI, PID za izgradnjo poslovnih prostorov v Tehnološkem parku Ljubljana, inženiring, izvedba, nadzor

DATA d.o.o.  izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI  za izgradnjo poslovnega objekta (dozidava, nadzidava)

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BIZOVIK, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za dozidavo objekta

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAŠNJA, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za objekt gasilski dom Krašnja s kulturno dvorano

OBČINA LUKOVICA, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za izgradnjo večnamenske prireditvene dvorane Krašnja

NOTARSKA PISARNA GREŠOVNIK - izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI-PID za izgradnjo poslovno - stanovanjskega objekta Slovenj gradec

PROMLES HIŠE d.o.o. - projektiranje montažnih stanovanjskih objektov in izdelava delavniških načrtov ter načrtov gradbenih konstrukcij

JUTING HIŠE d.o.o. - projektiranje montažnih stanovanjskih objektov in izdelava delavniških načrtov ter načrtov gradbenih konstrukcij

ZELENA GRADNJA d.o.o. - projektiranje pasivnih objektov

DBS LEASING - izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI in komunalne ureditve za izgradnjo naselja stanovanjskih dvojčkov v Sp.Praprečah

- CESTEL d.o.o. - izdelava projektne dokumentacije za nadzidavo in preureditev poslovnega objekta Cestel Trzin

H&M HENNES & MAURITZ WIEN, izdelava projektne dokumentacije PZI, PID za prenovo trgovine H&M Europark Maribor

- MERCATOR d.d., izdelava urbanističnega dela PGD Mercator Muta

ASSETCO D.O.O.., izdelava  PGD PZI  projekta za večstanovansjki objekt Vila Rožna dolina

HETA D.O.O.., izdelava  PGD PZI  projekta za večstanovansjki objekt Vila Šmartinska

GTB GRADBENIŠTVO TEKAVC - izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI in komunalne ureditve za izgradnjo naselja stanovanjskih dvojčkov v Sp.Praprečah

- BILJARDNA HIŠA LJUBLJANA izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI za biljsarnico Bavarski dvor

 

 

 

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve