Meni

Načrti arhitekture in dokumentacija / Spremembe namembnosti objektov

Sprememba namembnosti objektov je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.

Kadar se namembnost objekta ali dela objekta spreminja v gostinski objekt, je gradbeno dovoljenje vedno potrebno.
Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti ni potrebno, če se objekt ali del objekta glede na svoj namen, kot ga določa predpis o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov spremeni le znotraj določene skupine objektov, kar preverimo v postopku priprave dokumentacije za spremembo namembnosti. Obstaja pa tudi predpis o skupini objektov, za katere je pridobitev gradbenega dovoljena za spremembo namembnosti vedno nujna.

Sprememba namembnosti objekta ali dela objekta za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom, prav tako ne sme biti v nasprotju z gradbenimi predpisi, če dela v zvezi s spremembo namembnosti vplivajo na predpisane bistvene zahteve.

V koliko želite spremeniti namembnost vašega objekta ali dela objekta, vam bomo z bogatimi izkušnjami s tega področja pomagali, da boste v najkrajšem možnem času brez zapletv pridobili uporabno dovoljenje za novo namembnost prostora.

 

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve