Meni

Pasivna in trajnostna gradnja | prenova

 

 

 

 

 

 

 

 

Znižanje stroškov in negativnih vplivov na okolje

Ekološka osveščenost in varovanje okolja je bistvenega pomena na vseh področjih življenja, ne le v gradbeništvu. Zato v podjetju Arhiforma d.o.o. z uigrano ekipo strokovnjakov s področja arhitekture, gradbeništva, strojnih in elektroinštalacij ter v sodelovanju s podjetji iz različnih dejavnosti s svojim znanjem dajemo velik poudarek na ekoloških pristopih k načrtovanju obnov in novogradenj. Ključnega pomena je uporaba naprednih orodij, materialov in tehnologij, ki omogočajo trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo.

V Sloveniji so v veljavi predpisi, ki natančno urejajo to področje. Standardi nas usmerjajo, kako čim bolj kvalitetno izkoristiti obnovljivo energijo iz okolja, uporabniku pa s tem zagotoviti maksimalno udobje pri minimalnih stroških, hkrati pa bo tako načrtovana in grajena stavba pomembno prispevala k varovanju in ohranjanju okolja.

 

Zelena arhitektura - trajnostna arhitektura

Pred načrtovanjem stavbe same je bistvenega pomena prava izbira lokacije ter umestitev objekta na lokacijo ob upoštevanju pravilne orientacije hiše. Ob načrtovanju pa upoštevamo  pravilno umestitev v steklenih površin objekta, ustrezno - čimbolj homogeno obliko, uporabo ustreznih gradbenih materialov ter virov energije za obratovanje objekta. Moč sonca je najmočnejša na jugo-zahodni in zahodni strani fadae in ob steklenih elementih stavbe in ravno na teh delih je potrebno to moč izkoristiti ter hkrati utrezno obvladovati u namenom zmanjšati stroške ogrevanja pozimi in zmanjšati breme ohlajanja prostorov v poletnih mesecih ter s tem obseg in obremenitev HVAC sistemov.

Prezračevanje objektov predstavla velik strošek in ga je mogoče zmanjšati z upoštevanjem tokov vetra - naravno prezračevanje, ki temelji na razliki v pritisku vetra n sprednji in zadnji fasadi. pri projektiranju stavb lahko upoštevamo še druge fizikalne zakonitosti, kot naprimer vzgonske lastnosti, kar prispeva k naravnem hlajenju in prezračevanju notranjih prostorov stavbe. Pri tem pozornost posvečamov temperaturni razliki med vstopnim in izstopnim zrakom in višini sprostora.

Pod pravilno izbiro materialov pa ne pojmujemo le materialov, ki sledijo standardom glede mehanske stabilnosti, odpornosti ter imajo ustrezne koeficiente toplotnih prehodnosti, marveč skušamo v novogradnje vnesti ekološke, naravne materiale, ki zagotavljajo zdravo mikroklimo, hkrati pa ne obremenjujejo okolja ob proizvodnji ter po končanem obratovanju objekta. Gradbeni materiali predstavljajo veliko breme, ki ga objekti in zgradbe nalagajo okolju in planetu že od same proizvodnje dalje, prav tako pa lahko številni vgrajeni materiali sproščajo v prostore strupene snovi, ki škodujejo zdravju uporabnikov objekta. Rušenje objektov povzroča velike količine odpadkov. Tudi nenadzorovano izkoriščanje povsem naravnih materialov in surovin (les, kamen, pesek) lahko povzroča trajno škodo v naravi.

 

Kaj so zeleni materiali?  To so materiali, ki so skrbno proizvedeni z nizko potrošnje redkih surovin in materialov, povzročajo zelo nizko onesnaževanje v času proizvodnje, predelave, transporta in uporabe, imajo dolgo življenjsko dobo in so primerni za predelavo in recikliranje.

 

Prenova in energetska sanacija objektov

 

Kot eden izmed pomembnih vidikov zelene in trajnostne arhitekture je tudi prenova objektov namesto rušitve, seveda v kolikor je stanje obstoječega objekta takšno, da je to smotrno tudi iz energetskega vidika.

 

Razsežnosti ekološke gradnje so velike, odvisno je le od bodočih uporabnikov, kako ekološki želijo biti. Mi vam bomo pri tem z veseljem svetovali.

Poleg natančno izdelanih načrtov pa je pomembna tudi pravilna izvedba gradnje, zato vam svetujemo in pomagamo tudi pri izbiri izvajalca.

Po končani gradnji se takšni stavbi dodeli certifikat, ki potrjuje dosežene standarde trajnostne in energetsko učinkovite gradnje.

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve