Meni

Organizacija gradnje in gradbeni nadzor

Nudimo vam:

 - gradbeni nadzor za vse vrste gradenj

-  našim naročnikom priskrbimo ponudbe preverjenih izvajalcev za določen tip gradnje. Predvsem gre za izvajalce, s katerimi večkrat sodelujemo in imamo uigran način sodelovanja.

- z izvajalci redno sodelujemo in tekoče rešujemo morebitna vprašanja, ki se pojavljajo tekom gradnje, ter v sklopu tega izvajamo projektantski nadzor

- izvajamo gradbeni inženiring, katerega namen je:

  • pridobivanje najustreznejših izvajalcev tako iz vidika izkušenj ter referenc, kot tudi cenovnega ter časovnega vidika, 
  • priprava stroškovnih ocen gradnje in terminskih planov 
  • celostna koordinacija tekom izvedbe del vse do predaje objekta investitorju. 

S tem je investitorjem prihranjen tako čas kot tudi denar, mi pa poskrbimo da so dela izvedena strokovno in kvalitetno po dogovorjenih cenah in v dogovorjenih rokih.

 

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: Sloway spletne rešitve