Meni

Načrti arhitekture in dokumentacija

Pred pričetkom izdelave načrtov za gradnjo najprej preučimo vaše zemljišče, raziščemo najugodnejše možnosti umestitve objekta na zemljišče , priklopa na komunalno infrastrukturo in cestno omrežje ter temeljito  preverimo veljavni prostorski akt. Po potrebi stopimo v kontakt z urbanistično službo na vaši občini in naročimo lokacijsko informacijo.

Na željo investitorja lahko uredimo izdelavo geodetskega načrta, erozijskih, hidroloških  in geomehanskih elaboratov.

V nadaljevanju tekom izdelave načrtov v imenu investitorja pridobimo vsa potrebna soglasja za priključitev, v primeru da je potrebno skleniti služnosti z lastniki sosednjih zemljišč pa vam naši sodelavci s področja prava lahko pomagajo pri pripravi pogodb. Po pooblastilu investorja zastopamo na ustni obravnavi tekom postopka na upravni enoti in vodimo postopek na upravni enoti.

Na ta način razbremenimo investitorja in prevzamemo vse administrativne postopke, ki povprečnemu graditelju običajno predstavljajo dodatno obremenitev ter izgubo časa. Investitorji se lahko tako bolj posvetijo svojim željam in se z nami usklajujejo zgolj glede oblikovnih, funkcionalnih in tehničnih rešitev bodoče gradnje.

Izdelujemo načrte za montažne gradnje, opečne in betonske gradnje, skeletne jeklene, lesene in betonske gradnje.

V našem biroju izdelujemo:

- načrte arhitekture 

- načrte gradbenih konstrukcij

- popise del in materiala

V sodelovanju s stalnimi zunanjimi sodelavci izdelujemo:

- načrte strojnih in elektroinštalacij

- načrte kanalizacije in zunanje ureditve

- načrte požarne varnosti

 

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve