Meni

Nepremičnine, inženiring, svetovanje

 

- izvajamo gradbeni inženiring, katerega namen je:

  • pridobivanje najustreznejših izvajalcev tako iz vidika izkušenj ter referenc, kot tudi cenovnega ter časovnega vidika, 
  • priprava stroškovnih ocen gradnje in terminskih planov 
  • celostna koordinacija tekom izvedbe del vse do predaje objekta investitorju. 

S tem je investitorjem prihranjen tako čas kot tudi denar, mi pa poskrbimo da so dela izvedena strokovno in kvalitetno po dogovorjenih cenah in v dogovorjenih rokih.

 

Kupujete ali prodajate nepremičnino in potrebujete pomoč nepremičninskega posrednika z izkušnjami v gradbeništvu v sodelovanju z izkušenim arhitektom?

Ker se v našem arhitekturno-gradbenem biroju vsakodnevno srečujemo z naročniki, ki bodisi kupujejo, bodisi prodajajo nepremičnino, hkrati pa smo strokovnjaki s področja grednje in temeljite preverbe nepremičnine (prostorski akt, idejna zasnova umestitve ali preureditve), vam lahko pomagamo:

- pripravimo preverbo lokacije in prostorskega akta z umestitvijo objekta na zemljišče 

- pripravimo predlog prenove stanovanja, pisarne ali drugega obstoječega objekta 

- najdemo pravo nepremičnino ali kupca za vašo nepremičnino

 

 Podatek o velikost zemljišča ali objekta sam po sebi je lahko velikokrat zavajajoč, saj na optimalno umestitev ali razporeditev vpliva še veliko pomembnih faktorjev, ki so ključnega pomena za končno sliko, žal pa se jih lastniki nepremičnin prevelikokrat zavedo šele, ko oboroženi z  željami stopijo v kontakt z arhitektom, takrat pa se izkaže, da vseh želja ni mogoče uresničiti, včasih pa so kakšne tudi popolnoma neizvedljive. 

Zato je ključnega pomena, da pravočasno preverite nepremičnino ter vse njene danosti ter omejitve. Lokacijska informacija velikokrat ne podaja vseh odgovorov ali pa je napisna na način, da je investitorjem težko razumljiva.

V določenih promerih je torej bolj smiselno zaupati izdelavo preverbe nepremičnine strokovnjakom, ki se s tem srečujemo vsakodnevno, strošek takšne preverbe pa je lahko zanemarljivo majhen v primerjavi s težavami, ki lahko nastopijo zaradi prepozno odkritih dejstev.

 

Kaj vam nudimo?

- pomoč pri prodaji vaše nepremičnine, po dogovoru za potencialne kupce pripravimo idejno zasnovo za novogradnjo ali prenovo, lahko pa tudi izdelamo projektno dokumtacijo in uredimo pridobitev gradbenega dovoljenja.

- pomoč pri nakupu nepremičnine, v katero je vključena:

1. preverba zemljišč (pozidanih ali nepozidanih)

Za vas izvedemo temeljito analizo zemljišča, ki se prične s preverbo oblike in lege zemljišča, analizo njene okolice (odprti pogledi, osončenje, infrastruktura), na podlagi sončne študije vam svetujemo glede najustreznejše lege in osnovne notranje razporeditve prostorov objekta.

Izvedemo preverbo veljavnega prostorskega akta, iz katerega za obravnavano zemljišče izluščimo vse bistvene podatke o dopustnosti gradenj ter dejavnosti, pripravimo izris umestitve objekta/objektov na zemljišče v najustreznejših variantah, ki vključuje prikaz najugodnejše lege objekta z odmiki, prikaz odprtih prostorov, dostopov, parkirišč, komunalnih priključkov, na način da predvidimo najustreznejšo orientacijo glede na maksimalne izkoristke naravnih danosti, odmike in izrabo zemljišča. Prav tako vam svetujemo glede najustreznejše izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo. Preverimo ali zemljišče leži v varovanih območjih ali v varovalnih pasovih ter vam pripravimo smernice za nadaljnje korake pri pripravi projektne dokumentacije.

Pripravimo oceno stroškov do pričetka gradnje (dokumentacija, takse, odškodnine za spremembo namembnosti, komunalni prispevek,..)

 

2. preverba obstoječih objektov (hiše, poslovni objekti,..) ali delov objektov (stanovanja, poslovni prostori)

Na podoben način pristopamo k prenovi obstoječih že zgrajenih objektov ali delov objektov (stanovanja, poslovni prostori in podobno). Pripravimo analizo obstoječega stanja ter pripravimo optimalne predloge bodisi zgolj preureditve, ali pa tudi energetske sanacije in statične sanacije. Izdelamo vam tudi oceno investicije za predlagani poseg in predhodno opravimo ogled objekta. Ogled je pomemben predvsem pri starejših objektih, saj je potrebno preveriti stanje konstrukcije. Izrišemo vam variantne predloge - idejne načrte posegov ali preureditve v 2D in 3D prikazu in vam s tem pomagamo pri ustvarjanju jasnejše slike.

S tem vam pomagamo pridobiti vse bistvene podatke o vašem zemljišču, olajšamo odločitev pri nakupu ter razmišljanje o objektu, ki ga želite zgraditi, naj gre za gradnjo za lastne potrebe ali pa za investicijo. Posrednikom pri prodaji nepremičnin pomagamo pri predstavitvi potenciala nepremičnine kupcem. Lokacijske informacije za izdelavo preverbe nepremičnine ne potrebujemo!

 

 

V kolikor bi potrebovali katerokoli od zgoraj naštetih storitev, nas pokličite ali nam pišite - kontakt. Na informativnem sestanku vam bomo svetovali, kateri pristop bi bil za vaš primer najustreznejši za pridobitev vseh podatkov ter vam podali podrobnejše informacije o poteku sodelovanja.

 

 

© 2015 Arhiforma d.o.o. Produkcija: 2digital spletne rešitve